Bibliografie

Detailansicht

The Big Four

A Classic Hercule Poirot Mystery, Hercule Poirot
Christie, Agatha
Harper Collins Publishers UK
ISBN/EAN: 9780008164904
Umbreit-Nr.: 9269038

Sprache: Englisch
Umfang: 226 S.
Format: B-Format (1.5 x 19.7 x 12.9 cm)
Einband: Paperback

Erschienen am 24.03.2016
€ 11,00
(inklusive MwSt.)
Lieferbar
  • Kurztext
    • A ruthless international cartel seeks world domination...
Lädt …